รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000001, 101, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/08/17 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000 หมายเหตุ
000002, 201, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/08/17 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/01/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/02/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/03/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/04/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/05/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/05/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/06/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 04/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/07/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/08/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/10/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 04/02/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 25/01/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/06/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/09/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 25/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/12/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/02/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/03/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/02/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/06/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/02/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 26/12/02 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/02/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/03/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 120.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/05/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 30/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 31/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 30/08/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/09/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/09/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 20/09/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 22/09/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/09/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 30/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/01/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 31/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/03/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/08/17 AB201, หยุดไม่จ่าย201, N, 0 480.0000 หมายเหตุ
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 25/01/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 22/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/06/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/06/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 25/10/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 04/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 120.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/12/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 120.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/01/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/02/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000007, 403, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/03/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/02/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00/00/00 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/01/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/11/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/11/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 20/11/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/03/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/01/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/01/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/01/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/03/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/04/03 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/07/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 20/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/01/04 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 480.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/02/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/02/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000011, 606, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000012, 601, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000012, 601, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 31/01/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/04/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 31/05/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/08/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 20/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000014, 602, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000014, 602, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000014, 602, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000014, 602, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/01/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/04/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/05/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/06/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 26/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/10/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/11/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/11/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000019, 019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB204, หยุดไม่จ่าย204, N, 0 480.0000  
000019, 019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000019, 019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000019, 019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000019, 019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/03/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000019, 019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/03/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000021, 625, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000021, 625, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000021, 625, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000021, 625, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 22/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000021, 625, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000021, 625, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000023 02/01/03 AB201, หยุดไม่จ่าย201, N, 0 480.0000  
000023 03/01/03 AB201, หยุดไม่จ่าย201, N, 0 480.0000  
000023 04/01/03 AB201, หยุดไม่จ่าย201, N, 0 240.0000  
000023 06/01/03 AB201, หยุดไม่จ่าย201, N, 0 480.0000  
000023 06/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000023 16/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000023 17/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000023 18/04/03 AB204, หยุดไม่จ่าย204, N, 0 480.0000  
000023 19/04/03 AB204, หยุดไม่จ่าย204, N, 0 240.0000  
000023 21/05/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000023 12/07/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000023 25/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000023 01/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000023 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000023 27/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000023 03/03/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/01/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/01/03 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/01/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/02/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 120.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/06/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/07/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/10/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/02/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/05/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/05/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/07/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/03/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/01/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/01/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 22/03/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/11/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000026, 607, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/02/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000027 21/05/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000027 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000027 06/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000027 12/12/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000027 02/03/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 22/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000028 16/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 17/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 03/05/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000028 05/05/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 03/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000028 17/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000028 24/07/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 25/07/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 26/07/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000028 03/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000028 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 08/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000028 10/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000028 14/11/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 16/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/01/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/03/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/03/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/11/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/03/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/02/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 04/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/12/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/01/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 30/01/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000031 13/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000031 13/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000031 29/11/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000031 22/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000031 23/01/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000050 26/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 28/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 29/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 05/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 06/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 19/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 20/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 21/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000050 23/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 24/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000051 05/11/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000051 09/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000