รหัส 101
รหัสบัตร 000001
แผนก ADMIN, Admin
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 4
รายการ 1 ถึง 20 จาก 65
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
232048 18/11/17 15:13:02 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 182.232.32.144 000000000000000 99
232047 16/11/17 09:31:49 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001   352265056892824 99
232046 27/10/17 15:29:26 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 223.27.194.66 000000000000000 99
232045 28/09/17 13:37:18 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 27.145.131.69 000000000000000 99
232044 28/09/17 13:14:29 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 27.145.131.69 000000000000000 99
232043 22/09/17 09:13:55 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000003   353722050184615 99
232042 22/09/17 09:07:53 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001   353722050184615 99
232041 22/09/17 09:06:39 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001   353722050184615 99
232040 22/09/17 09:05:41 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001   353722050184615 99
232039 21/09/17 16:56:39 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 27.55.73.120 000000000000000 99
232038 21/09/17 14:20:16 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 013.605198,100.645969 358635054220604 99
232037 21/09/17 13:54:39 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 013.605198,100.645969 358635054220604 99
232036 21/09/17 13:54:16 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 223.24.76.98 000000000000000 99
232034 12/09/17 19:48:41 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 27.145.130.246 000000000000000 99
232031 27/08/17 18:27:14 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000005 013.605174,100.645930 358635054220604 99
231984 23/08/17 16:18:42 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 000001 013.684039,100.627036 358635054220604 99
231983 23/08/17 16:17:51 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 000001 013.684039,100.627036 358635054220604 99
232028 22/08/17 08:45:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000002 013.684402,100.627163 99358635054220604 00
232026 17/08/17 12:57:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605445,100.645760 99358635054220604 00
232025 16/08/17 10:33:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605192,100.645992 99358635054220604 00
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.