หน้า 
 จาก 11570
รายการ 21 ถึง 40 จาก 231386
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231984 23/08/17 16:18:42 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 000001 013.684039,100.627036 358635054220604 99
231983 23/08/17 16:17:51 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 000001 013.684039,100.627036 358635054220604 99
232028 22/08/17 08:45:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000002 013.684402,100.627163 99358635054220604 00
232026 17/08/17 12:57:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605445,100.645760 99358635054220604 00
232025 16/08/17 10:33:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605192,100.645992 99358635054220604 00
232023 16/08/17 10:32:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605192,100.645992 99358635054220604 00
232020 16/08/17 10:29:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605192,100.645992 99358635054220604 00
232019 08/08/17 08:52:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.684123,100.627219 99358635054220604 00
232018 05/08/17 13:12:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605277,100.645641 99358635054220604 00
232017 05/08/17 13:11:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605277,100.645641 99358635054220604 00
232016 05/08/17 13:03:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605277,100.645641 99358635054220604 00
232015 05/08/17 12:58:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605277,100.645641 99358635054220604 00
232014 05/08/17 12:57:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605277,100.645641 99358635054220604 00
232012 05/08/17 12:29:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605277,100.645641 99358635054220604 00
232011 05/08/17 12:27:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605277,100.645641 99358635054220604 00
232010 05/08/17 06:53:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605224,100.645889 99358635054220604 00
232009 05/08/17 06:49:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605224,100.645889 99358635054220604 00
232008 05/08/17 06:46:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605224,100.645889 99358635054220604 00
232007 05/08/17 06:44:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605224,100.645889 99358635054220604 00
232006 05/08/17 06:34:00 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000000 013.605224,100.645889 99358635054220604 00
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.