หน้า 
 จาก 11570
รายการ 1 ถึง 20 จาก 231386
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
232048 18/11/17 15:13:02 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 182.232.32.144 000000000000000 99
232047 16/11/17 09:31:49 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001   352265056892824 99
232046 27/10/17 15:29:26 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 223.27.194.66 000000000000000 99
232045 28/09/17 13:37:18 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 27.145.131.69 000000000000000 99
232044 28/09/17 13:14:29 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 27.145.131.69 000000000000000 99
232043 22/09/17 09:13:55 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000003   353722050184615 99
232042 22/09/17 09:07:53 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001   353722050184615 99
232041 22/09/17 09:06:39 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001   353722050184615 99
232040 22/09/17 09:05:41 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001   353722050184615 99
232039 21/09/17 16:56:39 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 27.55.73.120 000000000000000 99
232038 21/09/17 14:20:16 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 013.605198,100.645969 358635054220604 99
232037 21/09/17 13:54:39 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 013.605198,100.645969 358635054220604 99
232036 21/09/17 13:54:16 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 223.24.76.98 000000000000000 99
232035 19/09/17 13:47:07 000122 00000002   353722050184615 99
232034 12/09/17 19:48:41 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000001 27.145.130.246 000000000000000 99
232033 29/08/17 08:50:35 000122 00000001   353722050184615 99
232032 27/08/17 18:30:23 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000004 27.145.130.246 000000000000000 99
232031 27/08/17 18:27:14 000001, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000005 013.605174,100.645930 358635054220604 99
232030 27/08/17 18:25:26 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000005 27.145.130.246 000000000000000 99
232029 27/08/17 18:24:28 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000005 27.145.130.246 000000000000000 99
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.