หน้า 
 จาก 16
รายการ 21 ถึง 40 จาก 310
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/08/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/10/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 04/02/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000003, 211, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 25/01/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/06/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/09/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 25/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/12/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/02/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/03/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/02/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.